STIŽE NAM 19. NAJ, NA, NAJ FESTIVAL

24. – 28. 4. 2019. U ŽAR PTICI

“Stara je i poznata istina da kazalište za djecu stvara buduću publiku kojoj će kazalište u zrelosti biti nezaobilazna potreba u napajanju vlastite duhovnosti i formiranju ličnosti kao kulturološkog bića. Kazalište uči i zabavlja u isto vrijeme, formira ukus i stvara iskustvo te potiče potrebu da se nakon svake odgledane predstave ponovno vratimo u kazalište. Predstave za djecu uče dijalogu s publikom, razvijaju toleranciju na različitost, pobuđuju one pozitivne strasti kao što su ljubav, empatija, prijateljstvo…
Vodeći se tim kriterijima, izabrala sam devet predstava, 3 strane i 6 domaćih. Treba napomenuti da je organizator ove godine smanjio mogući broj odabranih festivalskih predstava, a ponuda je bila izrazito obimna i zanimljiva.
Ako spomenem brojeve, bit će jasno da u ponudi između 62 strane i 25 domaćih predstava, izbor nije bio nimalo lagan, iako se nadam da će publika velika i mala biti zadovoljna jer odabrane predstave su inovativne, vizualno atraktivne s pričama i temama koje nas se tiču.”

Željka Turčinović, izbornica

Više o festivalu na:

Naj, naj, naj festival 2019