O Assiteju

Hrvatski centar ASSITEJ osnovan je 1996. godine kao ravnopravni član ugledne ka­zališne organizacije ASSITEJ koja okuplja nacionalne centre iz cijeloga svijeta. ASSI­TEJ u Hrvatskoj udružuje 34 profesionalna kazališta za djecu i mlade, 23 profesionalno vođenih dramskih studija i 6 individualnih članova, dramskih umjetnika koji rade u ka­zalištima za djecu i mlade.

Cilj Hrvatskog centra ASSITEJ je biti vode­ćom krovnom udrugom kazališta za djecu i mlade u Hrvatskoj. U suradnji s Ministar­stvom kulture i Ministarstvom obrazovanja nastoji se uspostaviti kriterije kvalitete na tržištu kazališta za djecu i mlade.

Hrvatski Centar ASSITEJ svake godine or­ganizira Susret svojih članova u Čakovcu, na kojem se predstavljaju najbolje predstave iz protekle sezone. To je prilika da se zaintere­sirani za kazalište za djecu i mlade susretnu, steknu uvid u rad svojih kolega, razmijene mišljenja i ideje te nagrade najuspješnije predstave.

Cilj organiziranja tog Susreta jest stvaranje profesionalnog središta koje će mijenjati odnos prema kazalištu za djecu i mlade, i pokušati ga s margine hrvatskog kazališta postaviti u centar gdje mu je, po svome zna­čenju, i mjesto.

Svrha je odgajanje mlade kazališne publike na umjetnički vrijednim predstavama prila­gođenim dobnim i recepcijskim mogućno­stima djece, stvarajući od njih u budućnosti kazališno odgojenog gledatelja koji će svo­jim tako izgrađenim estetskim kriterijima usmjeravati, kao publika, daljnje putove hr­vatskog kazališta.

Uz Susrete profesionalnih kazališta, Hr­vatski centar ASSITEJ organizira Susrete profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade u Sisku, gdje se okupljaju članovi profesionalno vođenih dramskih studija i prezentiraju svoj jednogodišnji kazališno-pedagoški rad.