Struktura

Predsjednik: Romano Bogdan, KD Pinklec, Čakovec

Upravni odbor: Morana Dolenc (LOFT Zagreb),  Buga Marija Šimić (Kazalište Mala scena, Zagreb), Nina Horvat (Teatar Tirena), Ivica Lučić (Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku)

Nadzorni odbor: Dunja Vuković (Teatar Poco Loco), Valentina Neferović (Gradsko kazalište Požega) i Magdalena Lupi Alvir (Gradsko kazalište lutaka Rijeka)