Struktura

Predsjednik: Romano Bogdan, KD Pinklec, Čakovec

Upravni odbor: Morana Dolenc, (LOFT Zagreb),  Miran Hajoš (Kazalište Virovitica), Iris Pavić Tumpa (GKL Zadar), Leo Vukelić (individualni član)

Nadzorni odbor:  Tena Bosek (Kazalište Mala scena), Sandra Banič Naumovski (DJK Dubrava), Ivica Lučić (DJK B.Mihaljevića u Osijeku)