Poziv za prijavu za 20. Naj,naj,naj festival 26.2. do 1.3. 2020.

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE

20. međunarodni Naj, naj, naj festival 26. 2. – 1. 3. 2020.

Gradsko kazalište Žar ptica poziva sva zainteresirana profesionalna kazališta za djecu da se prijave za sudjelovanje na jubilarnom 20. međunarodnom Naj, naj, naj festivalu koji će se održati u Zagrebu od  26. 2. – 1. 3. 2020.
Na Festival se ne prijavljuju lutkarske predstave

Prijave za sudjelovanje

Prijavnice se primaju najkasnije do 20. rujna 2019., a šalju se na adresu:

Gradsko kazalište Žar ptica
20. Naj, naj, naj festival
Bijenička 97
10000 Zagreb
Hrvatska

ili na: festival@zar-ptica.hr

Prijave koje stignu nakon 20. rujna 2019. neće biti prihvaćene, ali prijave premijerno izvedenih predstava u rujnu mogu se nadopunjavati (fotografijama i video materijalima) najkasnije do 1.listopada.

Koje su predstave u fokusu

20. jubilarni Naj, naj, naj festival bit će posvećen borbi protiv međuvršnjačkog nasilja. Dobrodošle su predstave koje se bave nekim vidom bullyinga, ali to nije uvijet za prijavu. Selekcija će biti isključivo po kriteriju kvalitete, ne tematike. Fokus je na dramskim predstavama. Prijavljene ambijentalne predstave ili radionice neće biti razmatrane. Svako kazalište – može prijaviti samo jednu predstavu. Poželjno je da se predstave mogu izvesti u dvorani GK Žar ptica.

Što prijava treba sadržavati

Uz ispunjenu Prijavnicu svi zainteresirani za sudjelovanje u natjecateljskom programu moraju poslati i sljedeće:
1. DVD ili link na snimku cijele predstave
2. 4 fotografije (e-mailom)
3. Kratak sažetak predstave (e-mailom)

Kako se odabiru predstave

Glavni kriterij za izbor predstava njihova je umjetnička vrijednost. O službenom programu odlučuje selektor, kojega imenuje direktor Naj, naj, naj festivala. Rezultati selekcije objavit će se na internetskoj stranici www. zar-ptica.hr, najkasnije do 20. listopada 2019.

Nagrade

Naj, naj, naj festival je natjecateljskog karaktera. Sve predstave prati stručni žiri sastavljen od 3 člana, a čine ga ugledni kazališni umjetnici i kritičari. Najboljima u 7 kategorija dodjeljuju se nagrade, Zlatne Žar ptice.

Osobitost Naj, naj, naj festivala

20. Naj, naj, naj festival bit će poseban po svom humanitarnom karakteru. Slaveći 20. obljetnicu ova kazališna manifestacija za djecu, potvrđuje svoj međunarodni ugled i značaj i kao takva želi skrenuti pažnju javnosti na sve prisutniji bullying među djecom i pripomoći ustanovama koje se bave radom s djecom u rješavanju i prevenciji međuvršnjačkog nasilja.

Što osigurava Festival

Svim sudionicima izvan Zagreba Naj, naj, naj festival osigurava smještaj, hranu i tehničku podršku.
Troškove prijevoza snose gostujuća kazališta.
 
Drago Utješanović
Ravnatelj GK “Žar ptica”
Direktor Naj, naj, naj festivala

Prijavnica na linku:

http://zar-ptica.hr/wp-content/uploads/2019/07/application_form_20_najnajnaj.doc