Belišćanski list je objavio lijep članak o proslavi Međunarodnog dana kazališta za djecu i mlade i Svjetskog dana lutkarstva.