𝐍𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐧𝐚 𝟐𝟓. 𝐒𝐮𝐬𝐫𝐞𝐭𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐧𝐢𝐡 𝐤𝐚𝐳𝐚𝐥𝐢š𝐭𝐚 𝐳𝐚 𝐝𝐣𝐞𝐜𝐮 𝐢 𝐦𝐥𝐚𝐝𝐞 𝐇𝐫𝐯𝐚𝐭𝐬𝐤𝐨𝐠 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐀𝐒𝐒𝐈𝐓𝐄𝐉 𝐮 Č𝐚𝐤𝐨𝐯𝐜𝐮

Najbolja predstava u cjelini – “Mala Frida”
Najbolja režija – Anica Tomić “Mala Frida”
Najbolji dramski tekst – “I Cyrano i djevojčica” Guillermo Baldo
Najbolja scenografija – Davor Molnar “Divlji konj”
Najbolja kostimografija –  Zdenka Lacina Pitlik “Divlji konj”
Najbolja scenska glazba – Petra Eldan “Divlji konj”
Najbolje oblikovanje svjetla – Tamara Kučinović i Igor Elek “Divlji konj”
Najbolje glumačko ostvarenje za žensku ulogu –  Katica Šubarić “Gidionov čvor” i Amanda Prenkaj “Mala Frida”
Najbolje glumačko ostvarenje za mušku ulogu – Marko Hergešić “Mala Frida” i Gordan Marijanović “Divlji konj”
Nagrada za kolektivnu igru ansamblu predstave – “Od muhe do slona”/  VRUM

Nagrada dječjeg žirija za najbolju predstavu za djecu – “Mala Frida”
Nagrada dječjeg žirija za najbolju predstavu za mlade – “Gidionov čvor”