Nova premijera Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku 𝐁𝐑𝐀𝐓𝐀𝐂 𝐉𝐀𝐆𝐋𝐄𝐍𝐀𝐂 𝐈 𝐒𝐄𝐒𝐓𝐑𝐈𝐂𝐀 𝐑𝐔𝐓𝐕𝐈𝐂𝐀

Premijera je u petak, 29. listopada, a ulaz je s pozivnicama.

Na početku je bio kaos: rat, pomor, vatra, poplava.
I udomilo se zlo na zemlji. Jer ga se htjelo. Udomaćilo u prirodnim silama, u krajolicima, u životinjama, u vilinskom svijetu, u ljudima. I jer je bilo tako sveprisutno, jer ga se susretalo na svakom koraku, postalo je prirodno, bez njega se više nije znalo, više se nitko nije sjećao da bi se bez njega išta moglo. Trpjelo ga se, podnosilo. I plašilo. I prihvaćalo. I zlo je djelovalo i vladalo.
A zatim su došla djeca.
Bratac Jaglenac i sestra Rutvica.
Koje je majka na vrijeme sklonila od zla. Pa oni za zlo nisu znali. I nisu ga mogli prepoznati.
Ozbiljni bi ljudi rekli: djeca su naivna. Ali gledaj čuda: jer djeca za zlo nisu znala, ono na njih nije djelovalo. „Bezazlenost i dobrota jedini su štit Jaglencu. (…) Zatočnice vijećaju i tako crne misli snuju (…), a Jaglenac dotle gleda u njih i ništa zla od toga ne može pomisliti, a kamoli se uplašiti!“ Bratac i sestrica prolaze pored zla, susreću se s njim, ali ono – neprepoznato – više nije moglo biti to što je. I nestalo je, u zrak se rasplinulo… A ostala je nada da je uvijek, u svakoj nesretnoj situaciji, promjena, uz čisto srce, ipak moguća. Nada u budućnost.

Rutvica – Ivana Vukićević
Jaglenac – Gordan Marijanović
Relja – Srđan Kovačević
Kneginja – Aleksandra Colnarić
Milojka – Tena Milić Ljubić
Orao – Aleksandra Colnarić i Srđan Kovačević
Zatočnica 1 – Inga Malidža
Zatočnica 2 – Tena Milić Ljubić
Zatočnica 3 – Aleksandra Colnarić
Medvjedica – lvana Vukićević i Srđan Kovačević
Zmaj – Irtga Malidža, Terta Milić Ljubić i Aleksandra Colnarić
Panj Srđan Kovačević
Drveće – svi

Režija – Dubravko Torjanac
Asistent redatelja – Gordan Marijanović
Dramatizacija i tekstovi songova – Vesna Kosec-Torjanac
Scenografija, oblikovanje lutaka i rekvizite – lvan Duić
Asistentica scenografa – Anamarija Šerbetar
Glazba – Petar Eldan

Voditelj tehničke službe – Dražen Golubić
Inspicijent – Zdenka Kovaček
Majstor rasvjete – lgor Elek
Majstor tona – Josip Ogribić
Majstor pozornice – Zoran Grkinić
Tehničar svjetlo – Hrvoje Đumlija
Pozornički tehničar – Tihomil Čakalić
lzrada scenografije – Siniša Ardalić i Anamarija Šerbetar
lzrada lutaka i rekvizite – Ivan Duić
Krojački radovi – Maja Marković